Katalog Produktów

Koncentratory tlenu

Koncentratory tlenu służą do dostarczania tlenu u chorych doświadczających dyskomfortu z powodu schorzeń wpływających na zdolność płuc do transportowania tlenu z powietrza do układu krwionośnego. W stacjonarnych koncentratorach tlenu nie przechowuje się tlenu. Nie trzeba ich uzupełniać, a ładowanie możliwe jest z sieci AC lub DC. Z koncentratora tlenu należy korzystać wyłącznie na zlecenie lekarza. Nie jest to system służący podtrzymywaniu życia.

Mimo że tlenoterapię można przepisać pacjentom w dowolnym wieku, to użytkownikami koncentratorów są zazwyczaj osoby w wieku powyżej 65 lat cierpiące na różne choroby układu oddechowego, na przykład przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Użytkownik powinien mieć dobre zdolności poznawcze i musi być w stanie informować o ewentualnie odczuwanym dyskomforcie. Jeśli użytkownik nie jest zdolny do

informowania o dyskomforcie lub nie jest w stanie przeczytać ani zrozumieć etykiet i instrukcji koncentratora, zaleca się, aby użytkowanie odbywało się pod nadzorem osoby posiadającej takie zdolności. Jeśli podczas korzystania z koncentratora odczuwany jest dyskomfort, należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia. Zaleca się, aby na wypadek braku zasilania lub awarii koncentratora użytkownik wyposażył się w zapasowe źródło tlenu (np. tlen w butli). Do korzystania z koncentratora nie są potrzebne żadne inne specjalne umiejętności.

Koncentrator tlenu przeznaczony jest do prowadzenia tlenoterapii w warunkach domowych i szpitalnych. Koncentrator wytwarza tlen w sposób ciągły. Koncentrator oddziela tlen zawarty w powietrzu atmosferycznym od azotu. Koncentrator może być używany z przewodem z kaniulą nosową lub maską.

Koncentrator tlenu służy do zapewniania terapii tlenem uzupełniającym o niskim przepływie pacjentom cierpiącym na POChP, choroby układu krążenia i choroby płuc. Koncentrator tlenu jest przeznaczony do użytku w domach, domach opieki, ośrodkach pomocy itp.

Metoda działania koncentratora tlenu DeVilbiss

Koncentratory tlenu to obecnie najbardziej niezawodne, wydajne i wygodne źródło tlenu uzupełniającego. Koncentrator tlenu jest zasilany prądem elektrycznym. Urządzenie oddziela tlen od powietrza, umożliwiając dostarczanie czystego tlenu uzupełniającego przez wylot tlenu. Chociaż koncentrator filtruje powietrze otaczające, nie obniża normalnego poziomu tlenu w pokoju