Katalog Produktów

Pikflometry

Pikflometry mierzą szczytowy przepływ wydechowy (PEF) i są przeznaczone do wykorzystania w przypadku dorosłych i dzieci, w wieku 5 lat i starszych, w warunkach podstawowej opieki medycznej, klinikach, szpitalach i w domu, pod nadzorem personelu medycznego.