Katalog Produktów

Filtry

Kompatybilne z urządzeniami Ferraris, nSpire, PDS i KoKo. Filtry bakteryjno-wirusowe Vitalograph Bacterial Viral Filters (BVF) stanowią skuteczne rozwiązanie higieniczne, zapewniające skuteczność w zakresie
zakażeń krzyżowych większą niż 99,999%. Jednorazowe filtry bakteryjno-wirusowe są odpowiednie do badań spirometrycznych wdechowych i wydechowych i zapewniają skuteczną ochronę przed zakażeniem krzyżowym.

Filtry bakteryjno-wirusowe Vitalograph BVF? posiadają elektrostatycznie naładowaną barierę, która odfiltrowuje krople, aerozole, bakterie i wirusy ze strumienia powietrza, zapewniając skuteczność uniknięcia skażenia krzyżowego większą niż 99,999%. Filtry bakteryjno-wirusowe Vitalograph BVF? chronią pacjenta, operatora i sprzęt przed zakażeniem krzyżowym i zanieczyszczeniem podczas badania czynnościowego płuc. Poprawa higieny przy niższych kosztach eksploatacji; gdy dla każdego pacjenta używany jest nowy filtr bakteryjno-wirusowy Vitalograph BVF?, wnętrze urządzenia jest chronione, co oznacza, że wymagane jest tylko czyszczenie powierzchni zewnętrznej. Dostępna jest szeroka gama filtrów bakteryjno-wirusowych Vitalograph BVF? pasujących do spirometrów wszystkich wiodących marek.