Katalog Produktów

Pułapka wodna

Prostym i skutecznym sposobem zebrania skroplonej pary wodnej z przewodów tlenowych jest zastosowanie pułapki wodnej typu Salter Inline (Nr kat.7001). Przezroczysta obudowa pułapki wodnej pozwala na wzrokową kontrolę ilości nagromadzonego płynu.